Spoločnosť AGROCONTRACT Mikuláš a.s. ponúka nasledovné pracovné pozície, ktoré zverejňuje aj na portáli ISTP:

1.Kŕmič hovädzieho dobytka

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1515658/k-mic-hovadzieho-dobytka-na-mliecnej-farme

2.Dojič – obsluha modernej dojárne

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1515660/dojic-obsluha-modernej-dojarne

3.Ošetrovateľ hovädzieho dobytka – presuny a starostlivosť

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1515656/osetrovatel-hovadzieho-dobytka-presuny-a-starostlivost

4.Ošetrovateľ hovädzieho dobytka – denná služba

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1468039/osetrovatel-hovadzieho-dobytka-denna-sluzba

5.Zootechnik

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1467999/zootechnik

6.Traktorista – kŕmič hovädzieho dobytka

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1512795/traktorista-k-mic-na-farme

7.Nočný strážnik na farme

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1468052/nocny-straznik

8.Vodič nákladného motorového vozidla

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1468139/vodic-nakladneho-motoroveho-vozidla

9.Obsluha poľnohospodárskych strojov

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1468019/obsluha-polnohospodarskeho-stroja

10.Opravár poľnohospodárskych strojov

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1435699/opravar-polnohospodarskych-strojov

11.Tesár

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1426830/tesar

12.Murár

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1428558/murar

13.Vodár

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1467997/vodar

14.Elektrikár

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1514636/elektrikar

15.Agronóm

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1426870/agronom-mechanizator-v-rastlinnej-vyrobe

16.Pomocný mechanizátor

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1432626/pomocny-mechanizator-v-rastlinnej-a-zivocisnej-vyrobe